Çevreci Ve Daha Verimli Bir Sistemin Yolu Enerji Ölçümünden Geçer

28 Ocak 2015

 

vf.png

 

Çevreci ve daha verimli santral ve veri merkezleri sloganı ile
yola çıkan Vodafone Türkiye Altyapı ve Enerji Sistemleri Takımı,
yeni nesil teknoloji merkezlerinin birincisi olan, Vodafone Tuzla
Teknoloji Merkezi’nde, Raritan Akıllı PDU ve enerji yönetim
 
yazılımı Power IQ’yu etkin şekilde kullanmaya başladı.

 

Çevreci ve daha verimli bir teknoloji merkezine sahip olmak için enerji ve soğutma
kalemleri anahtar bileşenlerdir. Mevcut enerjinin dağıtılması ve yönetimi konusunda
atılacak ilk adımlar, öncelikle iyi bir planlama, sonrasında hassas bir enerji ölçümü
ve raporlamasıdır. Etkin bir planlama sonrasında sahip olunan soğutma altyapısının
kullanımı anlık ve hassas olarak ölçülen enerji değerlerine göre yapıldığında, verimli
ve çevreci bir Santral ve Veri Merkezi için en önemli adım atılmış olur.
Dünyadaki veri merkezi işletmecilerinin en çok önemsediği konu, enerji arzı ve
maliyetidir. Veri merkezlerinde tüketilen toplam enerjinin %75’inin IT cihazları ve
soğutma üniteleri için harcandığı göz önüne alınırsa, bu iki ana kalemde sağlanacak
etkin bir yönetim; çevreci ve verimli bir sistemin yanı sıra enerji maliyetlerinde de
büyük oranda tasarruf sağlayacaktır.


Proje Özeti:
Vodafone Türkiye yeni nesil Teknoloji Merkezlerinin ilki olan Tuzla lokasyonunda,
Green IT Konseptinin gereksinimleri adım adım uygulanıyor. Enerji ve Soğutma
Altyapısı, Kabinet ve kablolama dizaynı yaklaşımları sayesinde minimum kesinti,
maksimum süreklilik ve tasarruf elde edilmektedir.
Projenin uygulama safhalarını yöneten Vodafone Türkiye Altyapı Kıdemli Mühendisi
Can Başol, bu konuda yapılan çalışmaları şöyle özetliyor:
• Projede toplam 200 kabinet için 400 adet Raritan’ın akıllı enerji dağıtımı cihazları
(i PDU) ve enerji yöneti yazılımı Power IQ kullanılmıştır. Kullanılan bu altyapı
ile santral ve veri merkezindeki her kabinete giden enerji, güvenli bir şekilde
dağıtılmakta ve %1 hassasiyet ile Akım, Voltaj, VA, Kwh (kilowat saat) cinslerinde
ölçülmektedir.
• Power IQ Enerji yönetimi yazılımı sayesinde düzenli olarak ölçülen bu değerlere
ilişkin etkin enerji tüketimi raporları alınmaktadır. Böylelikle Vodafone olarak her
bir kabinetin anlık veya geçmişe yönelik tüketim değerleri takip edilip; dengeli,
etkin bir soğutma ve kapasite yönetimi yapılmaktadır.
• Power IQ ile tüketilen enerji miktarı doğrultusunda doğada oluşan karbon salımı
miktarı ölçülmekte ve bu değerler çevreci stratejiler için yol gösterici olmaktadır.
• Power IQ, akıllı PDU’lar tarafından ölçülen tüketim miktarını TL cinsinden
hesaplayarak, tüm aktif cihazların tükettiği enerjinin maliyetleri konusunda da net
bilgiler vermektedir.
• Akıllı PDU üzerine bağlanan dört sıcaklık ve bir nem sensörü ile her kabinet
önünde üç, arkasında ise bir noktadan ısı-nem ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçüm
değerleri Power IQ üzerindeki ASHRAE tablolarına yerleştirilmekte ve sürekli
olarak kabinet içi ortam koşullarında ASHRAE standartları korunmaktadır.
• Power IQ enerji tüketim trendi analizleri sayesinde gelecekte ihtiyaç duyulacak
enerji miktarı hesalanabilmekte, bu da yeni teknoloji merkezi yatırımlarının zaman
ve planlamasına ışık tutmaktadır.

 

 

Tüm Haberler